Beneficis

PH de l´aigua Beneficis

PH de l´aigua

L´OXIDACIÓ és la principal causa de L´ACIDIFICACIÓ

 

L'aigua hidrogenada és antioxidant i preveu l'acidificació en evitar l'oxidació, amb l'avantatge de tenir un pH de 7 a 7,5, molt semblant al de la sang i una mineralització feble, la qual cosa permet sumar als beneficis de l'aigua  "alcalinitzant" els beneficis de l'aigua lleugera.

NO ÉS EL MATEIX aigua hidrogenada que "aigua alcalina".  Aquesta última té mineralització alta i pH superior a 8,5 i encara que podria ajudar a neutralitzar els àcids en el nostre cos, no en combat la principal causa, que és l'oxidació, amb el perjudici que els minerals presents a l'aigua són inorgànics i un excés d'aquests no és recomanable a llarg termini.