Beneficis

Antioxidants i salut Beneficis

Antioxidants i salut

Nostra SALUT és l'equilibri entri OXIDACIÓ ANTIOXIDANTS

 

 

Si els radicals lliures inclinen la balança cap a l'oxidació es produeix estrès oxidatiu, que és la causa de la majoria de les malalties i de l'envelliment prematur.

Beure aigua hidrogenada ajuda a disminuir el nivell d'oxidació del nostre cos, inclinant la balança del costat de la salut.


Els RADICALS LLIURES apareixen perquè part de l'oxigen que respirem es converteix en OXIGEN REACTIU que ens oxida.
 

L'oxidació és la causa de  l'ENVELLIMENT i de la majoria de les MALALTIES.
 

L'aigua hidrogenada és  ANTIOXIDANT i redueix l'oxidació.

 

Radicals Lliures 
Les nostres cèl·lules necessiten oxigen per a convertir l'aliment en energia. En aquest procés algunes molècules d'oxigen perden un electró, que intenten recuperar robant-lo de les nostres cèl·lules, oxidant-les. A aquest oxigen reactiu l’anomenem radicals lliures. Quan una cèl·lula és oxidada pels radicals lliures lliures pot morir o reproduir-se amb defectes, donant lloc a envelliment prematur i malalties.

 

Antioxidants 
Cedeixen electrons als radicals lliures i els neutralitzen. El nostre equip injecta electrons a l'aigua, per mitjà de l'hidrogen, fent-la antioxidant. Els electrons tenen càrrega negativa i la suma de tots ells és el que indica el mesurador de potencial antioxidant (ORP), que es mesura en mil·livolts (mV). Els electrons es queden a l'aigua "MUNTATS" sobre els àtoms d'hidrogen.

Generem excés de radicals lliures degut a:

  • Mala dieta
  • Contaminació
  • Estrès
  • Conservants i colorants químics
  • Tabac
  • Begudes alcohòliques
  • Eefectes secundaris dels medicaments
  • Infeccions virals i bacterianes
  • Sol i altres raigs ultraviolats
  • L'edat, ja que generem menys enzims antioxidants.

 

Hidrogen
L'hidrogen dissolt a l'aigua és innocu. Més de la meitat del nostre cos és hidrogen. Quan l'hidrogen no té electrons se sent atret pels de l'oxigen i gràcies a això es forma l'aigua (H2O).
Quan donem a l'hidrogen els seus propis electrons se separen de l'oxigen i deixa de ser aigua. Es queda mesclat amb l'aigua, amb els seus propis electrons. L'hidrogen és un gas i tendeix a evaporar-se. Quan s'evapora es porta els seus electrons amb ell. Llavors, l'aigua deixa de ser antioxidant i de tenir càrrega elèctrica negativa.

Què són els Radicals Lliures

 

Són molècules inestables d'oxigen, a les quals els falta un electró, que roben de les nostres cèl·lules causant, malalties envelliment prematur.

 

 

Hydrogen® injecta electrons electrons a l'aigua en injectar-li hidrogen, aportant-li càrrega elèctrica antioxidant. L´aigua enriquida amb hidrogen  dóna els seus electrons i neutralitza els radicals lliures.