Característiques

Esquema de funcionament Característiques

Esquema de funcionament

1.- A la cubeta inferior se separa l'hidrogen de l'oxigen per mitjà d’electròlisi, per l'acció dels elèctrodes, que són dues reixetes de titani amb bany de platí, una connectada al pol positiu en contacte amb l'aigua de la cubeta inferior, i l'altra connectada al pol negatiu en contacte amb l'aigua de dalt, en la base de la gerra.

 

2.- Hi ha una membrana separant els dos elèctrodes, que només deixa passar els ions d'hidrogen, que són molt més petits que els d'oxigen.

Els ions d'hidrogen són àtoms d'hidrogen sense electrons, la qual cosa els dóna càrrega elèctrica positiva. Això fa que se senten atrets pel pol negatiu, dalt de la membrana, fent que la travessen i passen a la gerra.

 

3.- Un cop que els ions d'hidrogen han passat a la gerra prenen els electrons del pol negatiu, convertint-se en àtoms d’"hidrogen actiu".

 

 

 

                                                                             CREACIÓ DE BOMBOLLES D'HIDROGEN A LA BASE 

En la base de la gerra és on es genera l'hidrogen, per mitjà de dos elèctrodes de titani i platí, separats entre si per una membrana patentada d'alta tecnologia.

No deixis de llegir les nostres recomanacions d'ús, manteniment i garantia.